Προϊόντα

Χρηματοδότηση με Σύστημα

ΕΥΝΟΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βήμα 1.

Επιλογής προϊόντος Αξίας άνω των 180€

Βήμα 2.

Αίτηση χρηματοδότησης [πλήρως συμπληρωμένη]

Βήμα 3.

Έγκριση από Τράπεζα

Βήμα 4.

Παράδοση Παραγγελίας

  • Η χρηματοδότηση χορηγείται από την Τράπεζα Πειραιώς.
  • Η τράπεζα εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.
  • Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 16,60 % (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
  • Η χορηγούμενη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της συνολικής δαπάνης αγοράς των αγαθών. Ελάχιστο ποσό χορηγουμένης χρηματοδότησης €180 και μέγιστο €40.000.
  • Η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 6 έως 48 μήνες.
  • Ισχύει για προσωπικές αγορές και επαγγελματικές αγορές ατομικών επιχειρήσεων.
  • Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά δωροκαρτών.
  • Η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες και η παράδοση παραγγελίας πραγματοποιείται μετά την εκταμίευση.