Προϊόντα

Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150, άρθρο 39Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2859/2000 παράγραφος 5 του άρθρου 39α:

Ορίζεται ότι για τις παραδόσεις κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, tablet και φορητών υπολογιστών, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο στον φόρο , ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, θα ελέγχονται τα φορολογικά του στοιχεία και θα χρεώνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας από το site μας, θα πρέπει να μας αποστείλετε την εκτύπωση με τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το Gsis.

Τα βήματα για να κάνετε την παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής:

  1. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας:
    https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp
  2. Πατήστε την επωνυμία της επιχείρησης σας και επιλέξτε το Μητρώο & επικοινωνία
  3. Επιλέξτε Στοιχεία Επιχείρησης, να δείτε το προφίλ της επιχείρησης σας
  4. Επιλέξτε και αποστείλτε μας με email στο eorders@msystems.gr την Συνοπτική εκτύπωση
  5. Για να ισχύει η απαλλαγή ΦΠΑ στις παραπάνω κατηγορίες εμπορευμάτων, πρέπει το καθεστώς ΦΠΑ να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ