Προϊόντα

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Aφού πρώτα ενημερωθείτε παρακάτω για την πολιτική διαχείριση των δεδομένων σας μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@msystems.gr αναφέροντας σε ποιο από τα παρακάτω τμήματα σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε.

 • Πωλητές / Πωλήτριες (B2C και B2B)
 • Τεχνικό τμήμα
 • Λογιστήριο
 • Ταμείο και Γραμματειακή υποστήριξη
 • Web support
 • Οδηγοί

NEW JOB OPENING: Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Τμήμα RMA

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση/καταχώρηση προϊόντων για service
 • Καταχώρηση στοιχείων πελάτη και έλεγχος εκκρεμοτήτων
 • Επικοινωνία & εξυπηρέτηση πελατών
 • Συντονισμός τεχνικού τμήματος – αρμοδιοτήτων για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ
 • Άριστη επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες με τους πελάτες
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ & Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)
 • Αποτελεσματική οργάνωση πολλαπλών εργασιών και διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών/γραμματειακής υποστήριξης
 • Χρήση εμπορικού προγράμματος (ERP), π.χ. γνώση εμπορικής εφαρμογής Soft One κ.α.
 • Ηλικία έως 35 ετών

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εργασιακής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ευχάριστο και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@msystems.gr αναφέροντας την θέση απασχόλησης. Όλες οι αιτήσεις παραμένουν εμπιστευτικές.