Προϊόντα

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Aφού πρώτα ενημερωθείτε παρακάτω για την πολιτική διαχείριση των δεδομένων σας μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@msystems.gr αναφέροντας σε ποιο από τα παρακάτω τμήματα σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε.

 • Πωλητές / Πωλήτριες (B2C και B2B)
 • Τεχνικό τμήμα
 • Λογιστήριο
 • Ταμείο και Γραμματειακή υποστήριξη
 • Web support
 • Οδηγοί

Ανοιχτές Θέσεις

NEW JOB OPENING: Ζητείται αποθηκάριος – οδηγός.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος λυκείου
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου
 • Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώσεις Η/Υ (απλή χρήση)
 • Αντίληψη επάνω στα προϊόντα πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Ηλικία 20 έως 30
Παροχές:
 • Προοπτικές εργασιακής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ευχάριστο και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@msystems.gr αναφέροντας την θέση απασχόλησης. Όλες οι αιτήσεις παραμένουν εμπιστευτικές.


Διαχείριση προσωπικών δεδομένων - Βιογραφικών

Οι πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να τα διαγράψουμε.

Η Msystems IKE μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

Όνομα, διευθύνσεις e-mail, διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας, τηλεφωνικούς αριθμούς ,βιογραφικό ,ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών.

Η Msystems δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή, πολιτικές απόψεις,θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Η Msystems ΙΚΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών με σκοπό την επικοινωνία με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για την μελλοντική απασχόληση τους στην εταιρία μας.