Προϊόντα

Online πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς

Online πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς
Το πρόγραμμα δανείου παρέχεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι απαραίτητο να έχετε ενεργούς προσωπικούς κωδικούς για τη winbank. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπορείτε να εκδώσετε online ακολουθώντας τις οδηγίες της Τράπεζας και στη συνέχεια να καταχωρήσετε την παραγγελία σας.

Είναι χρηματοδότηση που προσφέρεται από την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την αγορά αγαθών από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Το επιτόκιο χορήγησης είναι σταθερό, 10,35% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
  • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 11,97%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €1.000, καταβολή 36 μηνιαίων δόσεων, δαπάνες εξέτασης αιτήματος €25 και τρέχον σταθερό επιτόκιο 9,75% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%.
  • Η χρηματοδότηση επιβαρύνεται με έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου που ανέρχονται σε 25€, τα οποία εισπράττονται εφάπαξ με την 1η δόση του δανείου.

  • Αν το ποσό χρηματοδότησης είναι έως €3.000 δεν θα απαιτηθεί κανένα δικαιολογητικό εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η λήψη των οικονομικών σας στοιχείων από το e gov KYC.
  • Αν το ποσό είναι άνω των €3.000 θα χρειαστούμε το τρέχον εκκαθαριστικό σας σημείωμα σε μορφή .pdf από το taxis.
  • Αν είστε Ιδιωτικός υπάλληλος και το ποσό χρηματοδότησης είναι άνω των €3.000, θα χρειαστεί και η βεβαίωση πρόσφατης μισθοδοσίας.

  • Κάνετε log in στο https://www.gsis.gr/ με τους κωδικούς σας και επιλέγετε εφαρμογές taxis net >Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Κατεβάζετε και αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας το εκκαθαριστικό σας σε μορφή PDF

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση αίτησης χρηματοδότησης είναι η ύπαρξη ενεργών κωδικών για τη winbank.

Αν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να εγγραφείτε στη winbank online ακολουθώντας τις οδηγίες της Τράπεζας, αρκεί να έχετε ενεργή χρεωστική κάρτα.
Αν δεν είστε πελάτης, μπορείτε εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας να ξεκινήσετε την τραπεζική σας σχέση με την Υπηρεσία Digital Οnboarding στο παρακάτω link.
Υπηρεσία Digital Οnboarding

Θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω sms στο κινητό σας και μέσω μηνύματος στη winbank.

Η αξιολόγηση του αιτήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πιστωτική Πολιτική της Τράπεζας και ολοκληρώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε λίγα λεπτά από την υποβολή της αίτησης. Ο χρόνος αξιολόγησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αιτήματος χρηματοδότησης.

Να υπογράψετε ηλεκτρονικά τη σύμβαση του δανείου σας στη winbank για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Αναλυτική ενημέρωση για τις δόσεις σας θα έχετε από το πλάνο αποπληρωμής που θα σταλεί στο email σας, μετά την εκταμίευση του δανείου.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται με αυτόματη χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής σας.